opgroeien zonder alcohol 


 15-jarige jongen
 drinkt niet:
 veel activiteit
 in de hersenen
 15-jarige jongen
 drinkt veel en vaak:
 weinig activiteit
 in de hersenen
Jongen die alcohol drinken:

hebben een slechter geheugen
slapen slechter
kunnen zich minder goed
  concentreren
hebben een grotere kans later
  verslaafd te raken

Ga met de muis over de puber-
hersens en zie het effect !


Tips voor ouders (download de tips over alcohol en jongeren - nix18)

Als kinderen naar de middelbare school gaan, komen ze vaak snel in aanraking met alcohol. Vergis u niet: de helft van de kinderen in groep 8 heeft al eens alcohol gedronken.

Het is belangrijk om met uw kind in gesprek te gaan en alcoholregels te stellen. Het liefst nog vrdat uw kind uit nieuwsgierigheid en door groepsdruk een eerste biertje of mixdrankje neemt.
  • Hoe jonger een kind alcohol drinkt, hoe schadelijker.
  • Hoe vaker jongeren alcohol drinken, hoe schadelijker.
  • Hoe groter de hoeveelheid per keer, hoe schadelijker.
Daarom luidt de boodschap: Geen alcohol tot tenminste 18 jaar.

Voor tips over het in gesprek gaan met uw kind over alcohol, bezoek n van de themabijeenkomsten in de regio

Ouders hebben een belangrijke rol!

Veel ouders denken dat ze geen of nauwelijks invloed hebben op het gedrag van hun kind. Dat is niet waar. Regels stellen en consequent zijn, hebben zeker invloed. Vooral als uw kind nog niet gedronken heeft. Maar ook als uw kind al wel alcohol drinkt, is het nuttig om regels op te stellen en als opvoeder consequent te zijn.

Jongeren die bij Brijder Jeugd in behandeling zijn, geven heel vaak aan dat ze hadden gewild dat hun ouders strenger waren geweest. Ze denken dat ze dan minder snel in de problemen waren gekomen. En veel jongeren zeggen hetzelfde als Max (18 jaar):

Mijn ouders hebben me veel te vrij gelaten. Het leek wel of het helemaal niet uitmaakte wat ik deed. Het voelt achteraf zelfs een beetje of ze het niet zo kon schelen.

Links meer informatie

www.hoepakjijdataan.nl
Over uw kind en roken, drinken en blowen. Als ouder heeft u meer invloed op het gedrag van uw kind dan u denkt. Ook als het gaat om experimenteren met roken, drinken en blowen. Op de website zijn verschillende filmpjes te zien waarin ouders van pubers vertellen over hun ervaringen met hun kinderen en genotmiddelen. Ook zijn er praktische tips en informatie te vinden over roken, drinken, blowen en opvoeding.

www.alcoholinfo.nl
Alcoholinfo.nl is het startpunt voor betrouwbare informatie en al uw vragen over alcoholgebruik en alcoholvoorlichting.

www.bao-rokendrinken.nl
Deze site is een aanvulling op lesmateriaal dat eventueel op school wordt behandeld. Op de site kunnen leerlingen meer informatie vinden over alcohol en drugs. Ook staan er filmpjes op en opdrachten/spelletjes voor op de computer of het digibord in de klas. 

www.ggdzw.nl
GGD Zaanstreek-Waterland heeft als doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. De GGD richt zich met name op primaire preventie: het voorkomen dat ziekten gaan optreden. De GGD brengt in kaart wat de gezondheidssituatie van de bevolking is. Op basis hiervan ontwikkelt de GGD activiteiten in samenwerking met gemeenten en andere instellingen.

www.cjgzw.nl
CJG staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin. Centrum Jong in de Zaanstreek en Centrum voor Jeugd en Gezin in regio Waterland zijn de plekken waar ouders/verzorgers terecht kunnen voor advies, begeleiding en hulp bij opvoeding en verzorging. Binnen het CJG werken onder andere samen: jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg en de gemeente.

www.brijderjeugd.nl
Brijder Jeugd geeft informatie over alcohol, cannabis, drugs en gamen. Over waar jongeren terecht kunnen als ze vragen hebben of als ze meer willen weten over gebruik of gedrag.

www.nix18.nl
Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm niet drinken en roken tot je 18e. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren. Iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18e niet roken of drinken. Met oa tips voor jongeren en ouders en informatie over voorbeelden van wat er in het land gebeurt met NIX18.